Стая №8

Продава се заедно със Стая №9 (обща цена): 150лв.