Стая №9 – 2+1+1

Продава се заедно със Стая №8 (обща цена): 150лв.