История на селището


Село Главатарци е разположено в сърцето на Източните Родопи, на 368м надморска височина, на хълм, издигащ се между два ръкава на язовир Кърджали. Намира се на 8км от град Кърджали, на 259км от София и на 54км от границата с Република Гърция при КПП Маказа- Нимфея.

В продължение на хиляди години този родопски край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Тук е имало селища обитавани от траки, елини, римляни, славяни, прабългари, византийци, латини и османски турци. Свидетелство, че и на мястото на днешното Главатарци е имало селищен живот още преди няколко хилядолетия, са откритите две делви при строежа на една от новите къщи. Те датират от II в.пр.н.е., когато тези области са били населявани от тракийското племе беси.

Най-старото познато име на селото, отрито в Речника на селищата и селищните имена в България от 1879-1987г., е Емир-оглар. През 1934г. с Указ на Цар Борис III всички селища в България, носещи турски имена, се преименуват и селото се нарича Главатари. По- късно през 1966г., има нови промени и то получава познатото днес име Главатарци.

До началото на 60-те години Главатарци е било добре развито село. Според преброяване от 1956г. в него има 50 домакинства, 41 сгради и 298 жители. За това спомага и близостта му със село Игловръх, само на 2км по надолу на брега на река Арда, където се намират кметството, училището, пощата и магазините. През периода 1957-1963 г. започва строежа на язовир Кърджали. Предвижда се водата да залее няколко села по поречието на река Арда, в това число и средищното село Игловръх. Сега, когато нивото на водата в язовира падне много, могат да се забележат останките от селските сгради.

Язовирът променя не само ландшафта на местността, но и живота на хората. Липсата на близкото средищно село кара много млади хора да се преселят в нарасналото село Енчец, или в град Кърджали, където има по-добри условия за живот. Населението застарява. Главният поминък на хората е отглеждането на добитък и тютюн. Къщите са изградени в характерния за този край стил-изцяло от камък и кирпичени тухли, а покривите–с каменни плочи /цигли/. Днес старият облик на селото е заменен от новото модерно строителство. Оскъдните останки на само една порутена къща и пресъхналата чешма под нея, напомнят за миналото на село Главатарци.

Начало на новото строителство в селото започва с построяването на вилата на Горско стопанство Кърджали през 1984г., когато в околността активно се залесяват склоновете на планината. Мястото е привлекателно с красотата и спокойствието си и скоро се появяват още няколко вили на семейства от близкия град Кърджали. През времето от 1989 до 1994г. селото почти обезлюдява. Но скоро, земята започва бързо да се изкупува, появяват се и първите хотели и къщи за гости и закипява нов живот, особено през летните месеци.

Село Главатарци вече е доста популярна дестинация за туризъм. Всеки отседнал в местата за настаняване в селото открива, че Главатарци е прекрасно място за почивка, за кратка спирка на туристите, решили за посетят историческите и природни забележителности в региона или за празненства по различни поводи.