Стая №8

При заемане на цялата къща (Стая №8 и №9 - обща цена): 200лв.